Esnaflara Özel Barkod Programı

SAP Nedir? İş Süreçlerini Yönetme Teknolojisi 

SAP Business Process Management (BPM) yazılım uygulaması, iş ve BT uzmanlarına standartlaştırılmış semboller ve dil kullanarak uygulanabilir iş akışları oluşturma olanağı sağlar. İş süreci yönetimi (BPM), iş süreçlerini hızlı ve geniş ölçekte optimize etmenize ve dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Bu yazılım aracı, iş süreçlerine yönelik kodu görselleştirmek, simüle etmek ve otomatik olarak oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca bu süreçlere ilişkin rapor ve dokümantasyon oluşturmak için de kullanılabilir. SAP BPM, bu süreçlerin kolaylaştırılmasına ve otomatikleştirilmesine yardımcı olabileceğinden, karmaşık veya zaman alıcı süreçlere sahip işletmeler için özellikle yararlı bir araçtır. Ayrıca SAP BPM, süreç yürütmeye ilişkin net ve denetim dostu bir kayıt sağlayarak işletmelerin düzenleyici gereksinimlere uymasına yardımcı olabilir. SAP BPM, süreç yönetimini geliştirmek isteyen her ölçekteki işletme için değerli bir araçtır. İş Süreçleri Yönetimine (BPM) özel yazılım uygulamaları, hem iş hem de BT alanındaki profesyonellere, standartlaştırılmış semboller ve dil aracılığıyla yürütülebilir iş akışları tasarlama olanağı sağlar.

Bu uygulamalar çeşitli işlevlere hizmet ederek kullanıcıların iş süreçleri için kodu görselleştirmesine, simüle etmesine ve otomatik olarak oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca BPM, bu süreçlere özel rapor ve dokümantasyonun oluşturulmasını da kolaylaştırır. Karmaşık veya zaman yoğun süreçlerle uğraşan kuruluşlar için BPM, bu operasyonların optimizasyonuna ve otomasyonuna yardımcı olan avantajlı bir çözüm olduğunu kanıtlıyor. Özellikle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanında BPM, süreç yürütmeye ilişkin şeffaf ve denetim dostu bir kayıt oluşturarak işletmelerin düzenleyici gerekliliklere uymalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynar. Sonuç olarak BPM, ERP entegrasyonu kapsamında süreç yönetimini geliştirmek isteyen her ölçekteki işletme için değerli bir varlık olarak ortaya çıkıyor.

  • Süreç kalitesini iyileştirin: SAP BPM, sürecinizdeki darboğazları belirleyip ortadan kaldırmanıza yardımcı olarak genel kaliteyi artırabilir.
  • Maliyetleri azaltın : Süreçlerinizi düzene sokarak israfı ortadan kaldırabilir ve maliyetleri azaltabilirsiniz.
  • Çevikliği artırın : SAP BPM, kuruluşların iş ortamlarındaki değişikliklere hızla yanıt vermelerine yardımcı olarak kuruluşlarının çevikliğini artırabilir.
  • Müşteri memnuniyetini artırın : Kuruluşlar daha verimli ve etkili bir süreç sağlayarak müşteri memnuniyetini artırabilir.

SAP Süreçleri Nedir?

SAP süreçlerini otomatikleştirmenin temel zorlukları esas olarak karmaşıklıktan kaynaklanmaktadır. Her SAP kaydıyla ilişkili veri nesneleri gibi iş süreçleri de karmaşıktır. Her ikisi de belirli bir süreci veya aktiviteyi analiz etmeye ve yeniden yapılandırmaya çalışanlar için önemli zorluklar sunar.

İş süreçlerinin karmaşıklığıyla başlayalım. Otomasyonu “orta” ila “çok yüksek” düzeylerde kullandıklarını bildiren katılımcılardan süreç otomasyonuna ilişkin tüm uygulanabilir zorlukları tanımlamaları istendi. Ankete katılanların %50’si “İş süreçlerinin karmaşıklığı” konusunu SAP süreç otomasyonunun en büyük zorluğu olarak sıraladı.

İlginç bir şekilde, kurumsal mimari ekiplerinin otomasyon çabalarına liderlik ettiği şirketlerin %64’ü süreç karmaşıklığını bir zorluk olarak belirtirken, otomasyon çabalarının özel dijital dönüşüm veya mükemmeliyet merkezi ekipleri tarafından yönetildiği yanıt verenlerin yalnızca %29’u. Bu, süreç otomasyonunun uygulanmasının, temel altyapıya ve seçilen otomasyon teknolojisine odaklanan ekipler yerine SAP ERP’ye ve iş süreçlerinin kendisine daha yakın ekipler tarafından daha iyi yönetildiğini gösterebilir.

Düşük Veri Kalitesinin Ele Alınması

İlk ikisini, otomasyon araçlarını ve çözümlerini tanımlama ve sürdürmeyle ilgili zorluklar, kaynaklar ve personelle ilgili zorluklar ve diğer sistemlerin SAP süreçlerine entegre edilmesiyle ilgili sorunlar takip ediyor. Zayıf veri kalitesi de belirli bir zorluk olarak adlandırılıyor. Müşterilerimizle yaptığımız çalışmalarda genellikle otomasyonla ilişkili veri kalitesi zorluklarını görüyoruz ve bunlar iki kategoriye ayrılıyor:

  • Kötü veri üreten süreçleri daha verimli hale getirmek ve veri kalitesi sorunlarını ortadan kaldırmak için yeniden tasarlamak
  • Düşük kaliteli verilere dayanarak süreçlerin otomasyona yönelik analiz edilmesi

İlki genellikle iyi tasarlanmış ve uygulanmış bir otomasyon çözümünden kaynaklanan gelişmiş süreç yönetimi yoluyla çözülebilir. İkincisi, geçmiş verilere dayanmayan, daha uzun vadeli, gerçek zamanlı bir süreç analizinin uygulanmasıyla çözülebilir. Bu yaklaşım, tutarsızlıkları ve sorunları ortaya çıktıkça tespit edebilir ve bu olayları analizden çıkarabilir. Bu “temiz” analiz daha sonra süreci otomasyona göre yeniden yapılandırmak için kullanılabilir.

SAP Ana Veri Süreçlerine Özgü Zorluklar

SAP ana veri süreçlerini derinlemesine incelemek, şirketlerin temel veri oluşturma ve yönetimi konusunda karşılaştığı zorluklara ilişkin daha ayrıntılı bir fikir edinmemizi sağlar. SAP ana veri süreçleri genellikle bir ana veri kaydında birden çok bileşeni ve çok sayıda veri nesnesini içeren yüksek hacimli, karmaşık süreçlerdir.

Etkinlik hacmi ve veri nesnelerinin karmaşıklığı, ankete katılanların %45’i tarafından SAP ana verilerini oluşturma ve yönetiminde karşılaştıkları en büyük zorluklar olarak gösterildi. Farklı türde otomasyon çözümleri genellikle her zorluğun üstesinden gelir. Yüksek hacimli süreçler en iyi şekilde bir veri otomasyon çözümü benimsenerek kolaylaştırılabilir. Bunun aksine, farklı departmanlar arasında veri ekleme veya inceleme gerektiren karmaşık nesneler ve süreçler, veri toplama ve yönetimi için formlara dayanan iş akışı çözümleri aracılığıyla en iyi şekilde otomatikleştirilir.

SAP Nedir Nasıl Kullanılır?

SAP, tüm bu karmaşıklığı yöneterek harika bir iş çıkarıyor ancak ana verileri korumak, SAP bilgilerini zamanında güncellemek ve her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için birçok kaynak gerekiyor. Otomasyon araçlarının devreye girdiği yer burasıdır. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler daha azıyla daha fazlasını başarmaya çalışırken, yazılım otomasyonu maliyet tasarrufunu, verimliliği ve çevikliği artırıyor.

Çeşitli sektörlerde çeviklik, dijital dönüşüm girişimlerinin en çok arzu edilen sonucu olmaya devam ediyor. Otomasyonun bu çevikliğe ulaşmada kritik bir rol oynadığı hiç bu kadar net olmamıştı. Basitçe söylemek gerekirse: hızlı tempolu bir dijital ortamda hayatta kalmak ve gelişmek istiyorsanız, manuel, hataya açık süreçler artık işinize yaramıyor.